PRESIDEN Institut Akauntan Malaysia (MIA) melalui laporan Utusan Malaysia, 17 September lepas mendakwa perlunya dibuat pindaan ke atas Akta Akauntan 1967. Kenyataan beliau adalah untuk menjustifikasi rancangan Pelan Induk Pendidikan MIA (MIA Education Blueprint) yang baharu.

Antara lain, Presiden MIA mengatakan cadangan pemindaan Akta Akauntan 1967 adalah berdasarkan saranan Bank Dunia melalui Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC ) yang diterbitkan pada Februari 2012.

Sebenarnya, konflik ini tidak akan berlaku kalau pihak MIA benar-benar menghayati dan memahami kandungan ROSC yang setebal 56 halaman itu. Ringkasan Eksekutif laporan ini telah membuat saranan bagi memperkasakan MIA dalam beberapa aspek pendidikan.

Pertama, ROSC melaporkan bahawa pada masa kini MIA menerima masuk keanggotaan ahli daripada kalangan badan perakaunan profesional tertentu yang diiktiraf oleh MIA tanpa menduduki sebarang peperiksaan. Mereka ini disarankan supaya mengambil peperiksaan yang merangkumi pencukaian Malaysia dan undang-undang perniagaan Malaysia.

Kedua, ROSC juga melaporkan bahawa MIA dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersama-sama bertanggungjawab membangunkan standard atau piawaian yang boleh diguna pakai untuk menilai dan memantau program ijazah di universiti-universiti tempatan. Ini termasuklah dua perkara utama.

Perkara pertama bagi memantapkan Ijazah Sarjana Perakaunan adalah dengan penerbitan piawaian penilaian (Publishing standards for assessment). Piawaian ini sepatutnya dinilai oleh MIA dan Kementerian Pendidikan setiap lima tahun. Kali terakhir penilaian ini dilakukan dan diterbitkan adalah pada 2006 (Hala Tuju 2, laporan semak semula program perakaunan di universiti Awam).

MIA dan Kementerian Pendidikan telah pun memulakan Hala Tuju 3 dan draf laporan juga telah dikeluarkan. Dengan perkembangan signifikan dalam profesion perakaunan dan audit sepanjang lima tahun yang lalu, penerbitan piawaian terkini untuk program di universiti seharusnya diberi keutamaan oleh pihak MIA dan Kementerian Pendidikan.

Perkara kedua ialah mengadakan pemantauan dan penilaian ijazah program perakaunan. MIA dan Kementerian Pendidikan telah mengambil beberapa initiatif untuk menambah baik kualiti program ijazah perakaunan, khususnya penilaian ketat terhadap program baru yang ditawarkan agar mematuhi kualiti piawaian.

Bagaimanapun, hanya sedikit pemantauan atau penguatkuasaan berterusan berkenaan piawaian kualiti yang dilakukan selepas proses penilaian awal. Mengikut ROSC, pemantauan dan penguatkuasaan tentang piawaian kualiti harus dilakukan secara berterusan oleh MIA dan Kementerian Pendidikan.

Sekarang MIA telah mula melakukan pemantauan setiap lima tahun sekali mengikut kayu ukur yang dibangunkan MIA sendiri. Ini amat dialu-alukan dan tiada sebab mengapa dikatakan kualiti graduan institut pengajian tinggi tempatan masih rendah.

Begitu juga terdapat cadangan untuk diadakan satu standard competency test yang akan dijalankan oleh MIA sebagai kawalan kualiti. Ini boleh dilakukan ke atas semua lulusan Bahagian 1 dan 2, Jadual 1, Akta Akauntan 1967. Jadi tiada isu pendidikan bagi meminda akta tersebut.

Pemantauan

Laporan ROSC pula secara jelas menunjukkan bahawa ijazah sarjana muda universiti tempatan seperti tersenarai dalam Jadual 1, Akta Akauntan 1967, diiktiraf oleh Bank Dunia. Ia cuma menyarankan penambahbaikan dalam aspek pemantauan dan penguatkuasaan piawaian kualiti yang diterima pakai (iaitu Hala Tuju 1, 2, dan 3).

Malah, MIA juga mempunyai wakil dalam jawatankuasa Hala Tuju 3 yang sepatutnya bersama-sama memantau dan mencadangkan penambahbaikan.

Tetapi apa yang berlaku sekarang ialah cadangan Pelan Induk Pendidikan MIA dilihat tidak adil kepada universiti-universiti tempatan kerana mereka yang berkelulusan badan profesional luar negara yang sepatutnya menduduki peperiksaan (seperti yang disarankan oleh ROSC pada perenggan 50) tidak diambil tindakan tetapi pelajar-pelajar yang mendapat ijazah perakaunan tempatan diwajibkan pula mengambil peperiksaan walaupun ini tidak disarankan oleh ROSC.

MIA mengenakan tindakan kepada program ijazah sarjana muda universiti (tanpa berunding dengan Kementerian Pendidikan atau pihak IPTA) tetapi tiada pula tindakan terhadap lulusan badan-badan profesional luar. Perbuatan seperti ini menyebabkan pihak universiti menganggap MIA berat sebelah dan cuba mensabotaj ijazah universiti tempatan.

Sepatutnya ijazah tempatan dimartabatkan di tempat yang lebih tinggi seperti mana di kebanyakan negara lain antaranya Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, Hong Kong dan Singapura seperti badan-badan profesional lain di Malaysia dan luar negara (dalam bidang perubatan, arkitek dan lain-lain) yang mensyaratkan pelajar mereka memperolehi ijazah sebelum menganggotai mana-mana badan profesional.

Malangnya, imej MIA sekarang akan lebih menonjol sebagai badan yang memperjuangkan kepentingan badan-badan profesional luar terutamanya dari England dan Australia. Malah, di Britain sendiri, Scotland dan Ireland mempunyai badan perakaunan profesionalnya sendiri dan tidak terikat pun dengan badan perakaunan England.

Memang sewaktu kemerdekaan dulu kita memerlukan bantuan mereka dalam membangunkan profesion perakaunan. Tetapi setelah 57 tahun merdeka, kita perlukan jenama perakaunan tempatan sendiri seperti di negara-negara lain.

Kami mewakili Persatuan Perakaunan Malaysia (MyAA) sangat-sangatlah berharap pihak MIA dan Committee to Strengthen Accounting Profession (CSAP) yang ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan dapat mengekalkan keharmonian profesion perakaunan seperti sedia ada di samping membuat penambahbaikan ke atas profesion perakaunan seperti yang disarankan oleh ROSC.

Banyak lagi perkara lebih penting yang disarankan oleh ROSC yang perlu ditangani oleh MIA khususnya dalam hal-hal pematuhan dan penguatkuasaan terhadap entiti swasta dan pemantauan ke atas juruaudit-juruaudit luar terutamanya yang besaiz kecil dan sederhana. Tetapi mengapa ia dilihat dalam suatu ruang yang sempit sahaja?

Published in Utusan Malaysia, September 21, 2014